กิจกรรม ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม
STORYTELLING

กิจกรรม “น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้”

 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม

24 ตุลาคม 2560

>>>>>>>>>>>>>>