แถลงข่าว งานอยุธยามรดกโลก สานสัมพันธ์สามศาสนา ณ.วัดไชยวัฒนาราม
>>>>>>>>>>>>>>