เกษตรก้าวหน้า 61
STORYTELLING

งานเกษตรก้าวหน้า 61  คืองานสนับสนุนสุดยอดผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรคุณภาพคัดพิเศษมาตรฐานส่งออก โดยจัดขึนเป็นประจำทุกปี 

 

โดยปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนังานใหญ่สีลม

 

>>>>>>>>>>>>>>